פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

דוא"ל:
     

טלפון:

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

073-2676320 info@tdk-lambda.co.il

תמיכה

ספקי כוח – כל הפרטים : "z"

.כללנו מונחון שימושי זה כדי לסייע בהבנת המינוח והקיצורים הקשורים למוצרי חשמל. בחר אות להלן כדי להתחיל, או הורד את המונחות כדי לעיין בו בשעת הצורך

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

Z

Symbol for Impedance.

Zener Diode

A diode that permits current to flow both in the forward direction (like a conventional diode) and in reverse direction. When current flows in the reverse direction, Zener diodes are designed to drop a specified amount of voltage (the Zener Voltage). They are used primarily to regulate the output voltage of low power regulators.

Schematic Symbol for a Zener Diode

Zener Voltage

The reverse voltage at which breakdown occurs in a Zener Diode.

Zepto

SI prefix multiplier. Multiplies by 10-21. So 100 zF = 100 x 10-21 F. Written as 'zepto'. Abbreviated to 'z'.

Zetta

SI prefix multiplier. Multiplies by 1021. So 100 ZF = 100 x 1021 F. Written as 'zetta'. Abbreviated to 'Z'.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

הורד את המונחון

אתה מוזמן להוריד את הגרסה העדכנית של המונחון שלנו כקובץ PDF

PAGE TOP